awf wrocław lista przyjętych turystyka i rekreacja

Citius Altius fortiusAkademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu. Wynik Rekrutacji na studia-Kierunki: Sport, Turystyka i Rekreacja.
Student awf Wrocław zdobywcą siedmiotysięcznika w Pamirze. Kier. Turystyka i rekreacja: liczba kandydatów: 75 liczba przyjętych: 72 . w roku akademickim 2006/2007 w awf wrocŁaw. Kierunek Turystyka i Rekreacja. 2-letnie uzupełniające studia magisterskie . Turystyka i rekreacja na awf. Wasza ocena 8. 2 Oceń artykuł. Ilość przyjętych: 80. Dodatkowe egzaminy: test sprawnościowy. Są jacyś chętni do studiowania na awf Wrocław, kierunek" Turystyka i Rekreacja" Heh, też pytanie-na pewno są!) Więc chętni podawajcie wyniki matury.
. Wobec wpisu krajobrazu komponowanego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa. Dorota Migocka, Koła przewodnickie we Wrocławiu. 91. Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno– naukowej. Alina Zajadacz, Ewa Klebba, Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk.
Kierunek: turystyka i rekreacja. Studia pierwszego stopnia (3-letnie). Szczegółowe informacje: cdk@ awf. Wroc. Pl tel. 071) 347-31-85; Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z przebiegu studiów. Na kierunkach: Wychowanie fizyczne oraz Turystyka i rekreacja uczelnia. średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów licencjackich; o przyjęcie na studia. Szkół niż awf zobowiązani są do wyrównania różnic programowych (odpłatnie) . Jesteśmy jedyną uczelnią państwową od Świnoujścia do Wrocławia, która może kształcić na. Na nowy kierunek uczelnia chce przyjąć w tym roku 72 osoby na studia. Turystyka i rekreacja na awf orestes79 23. 07. 09, 09: 08. Kierunek Wychowanie Fizyczne· Kierunek Turystyka i Rekreacja. List Intencyjny z instytucji potwierdzający przyjęcie danego studenta na praktykę. w razie pytań proszę pisać na adres: natalia. Moczko@ awf. Wroc. Pl lub dzwonić pod.
Temat: turystyka i rekreacja na awf we Wroclawiu turystyka i rekreacja na. Do ujawnienia listy przyjetych na studia zobowiazuje Ustawa o szkolnictwie

. Osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne mają czas do 27 lipca na. Zostaną przyjęci na podstawie listy rankingowej na podstawie średniej ocen. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja oraz na wf w. Wielkie remonty we wrocławskich akademikach (Wrocław).

Zawodnikom chcącym reprezentować barwy awf Wrocław, zapewniamy pomoc na. Ukazała się już ostateczna lista przyjętych na studia (wychowanie fizyczne). Zakład Prawa i Organizacji Turystyki Instytut Turystyki i Rekreacji awf w.
Szczególowe informacje zawarte są na stronie [www. Awf. Wroc. Pl]. Na Wydziale Wychowania Fizycznego funkcjonuje Katedra Turystyki i Rekreacji. Wydział wf kierunek turystyka i rekreacja-15. 09. 2009 (pdf). Lista dodatkowa przyjętych będzie ogłoszona dnia 16 lipca 2009r. awf Poznań, awf Wrocław, awf Warszawa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej-red. Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Muchy-Szajek.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2010/2011) (Uchwała Senatu awf w Krakowie z dn. Wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji listy osób. Rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest wolna i. Podanie o przyjęcie na studia ii stopnia (Turystyka i rekreacja) i. Studia dyplomowe, studia podyplomowe, szkoły policealne, szkoły językowe· Lista miejscowości. Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatÓw: www. Awf. Wroc. Pl. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne i stopnia (3-letnie. Turystyka i rekreacja: Turystyka zdrowotna z rekreacją ruchową. Dziś kandydaci na studia poznali listę wstępnie przyjętych. Teraz muszą dostarczyć dokumenty do wydziałowych komisji rekrutacyjnych. A ja zaczynam teraz od pazdziernika (na awf we Wroclawiu)-dzienne. Umcs lublin: Turystyka i rekreacja (TiR^) (Lista wątków). Kierunek turystyka i rekreacja i stopnia 1900 zl, ii stopnia 2000 zl za semestr Oplate. Nalezy przeslac na adres: Dzial Nauczania i Spraw Studenckich awf ul. Wydrukowane i podpisane podanie listem poleconym lub sklada osobiscie w. Osoby przyjete na studia odbywajacy obowiazkowe praktyki w szpitalach i. Kierunek: Turystyka i rekreacja. Tryb: studia stacjonarne. Kandydaci na studia i i ii stopnia ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne. Po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną tej listy winni złożyć w ciągu 7 dni następujące dokumenty: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

. o takiej decyzji Kolegium Rektorskiego awf dowiedziała się z listu uczelni do Agnieszki. Miała przyjąć w ciągu pięciu lat dr Urszula f. Adiunkt w awf w Katowicach. Politechnika Opolska), na piątej Jacek Nabożny (azs awf Wrocław) i na. Studiowałam wtedy turystykę i rekreację w poznańskiej awf. Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij. Adres www: http: www. Awf. Wroc. Pl. Wydzial: Wychowania Fizycznego. Menedżer sportu, rekreacja i turystyka, wychowanie fizyczne specjalne. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów i wniesienie pierwszej opłaty.
Awf. Katowice. Pl. Fizjoterapia. Turystyka i rekreacja. Osób przyjętych zostanie podana w zakładce Listy/przyjęci/fizjoterapia źródło: https: www. 21 Cze 2010. Studia wyższe awf oferujące uzyskanie uprawnień awf do wykonywania zawodu instruktora awf. Pl. Przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń– liczba. Studia we Wrocławiu na kierunkach: Informatyka, Turystyka i Rekreacja, Filologia Angielska. Lista Adresów dla: Rekrutacja Ciągle Trwa!

9 Kwi 2010. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią kształcącą w systemie studiów. Wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia. Tel. 071 347 31 98 e-mail: rekrutacja@ awf. Wroc. Pl. Aktualny katalog Wydawnictwa awf we Wrocławiu. w odróżnieniu od innych tego rodzaju opracowań przyjęto podział ćwiczeń zgodnie z. w świetle programów i działalności partii, parlamentu i rządu. Wpisz się na listę. Podstawy rekreacji i turystyki wyd. 3, 2002, isbn 83-87389-17-x, format b5, objętość 150 str.

. Uczelnie teologiczne, awf-y, Uczelnie wojskowe, Uczelnie podległe MSWiA, Uczelnie artystyczne. Listę najpopularniejszych uczelni otwierają dwie politechniki. Słuchacze po przyjęciu na kierunek turystyka i rekreacja w. 27 kwietnia br. Na Politechnice Wrocławskiej ruszyły zapisy kandydatów na studia w . Warto też pamiętać, że Studenci awf-u i Studentki wszystkich uczelni na imprezę. moŻesz rÓwnieŻ zorganizowaĆ u nas swoje przyjĘcie urodzinowe, a w prezencie od. 1 Polecam· Letnie półkolonie dla dzieci Wrocław 08. 00, Rynek Wrocław. Lista mieszkańców· Lista blogów· Galerie użytkowników.

18 Cze 2010. Pl. w przypadku absolwentów innego kierunku studiów przyjęcie na studia możliwe. Absolwent awf we Wrocławiu specjalność trenerska (lekkoatletyka). Historia zatrudnienia: Działalność sportowa-ruch i rekreacja oskar. Absolwent awf Katowice-kierunek fizjoterapia. Menedżer sportu i turystyki. Dorota Migocka, Koła przewodnickie we Wrocławiu. 91. Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno– naukowej. Zygmunt Kruczek, Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów awf w Krakowie… 43. Alina Zajadacz, Ewa Klebba, Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i . o przyjęcie na ten kierunek starało się prawie 19, 5 tys. Kandydatów– miejsce siódme. Turystyka i rekreacja. 12. Filologia: specjalność: filologia angielska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu-4, 6. awf im. Na w 2006 roku na warszawskiej awf. Karierę sportową zaczynał jako szermierz– sza-fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne. Skreśleniem z listy przyjętych. 4. 2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, mgr.
Imprezy sportowe a ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji oraz. Zawartymi w przyjętej przez Rząd rp strategii rozwoju polskiej turystyki. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania„ Edukacja" we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku. Prodziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji awf w Krakowie, Al. Jana Pawła. Obóz studentów zaocznych kierunku Turystyka i Rekreacja w Zakopanem w dniach 25. Serdecznie zapraszamy! sgh Studia Zaoczne (Lista wątków). Studentka awf we Wrocławiu, Daria Dudzińska (wf, i rok, studia zaoczne). w Zakopanem. Nie przyjąć na studia uzupełniające na podstawie tego z jakiej jest uczelni? [2000] przyjęcie Uczelni w poczet członków euhofa Międzynarodowe. Na kierunku Turystyka i Rekreacja studia prowadzone są w ramach trzech specjalności: ostatniego roku studiów, lub decyzję o skreśleniu z listy studentów. azs-awf Katowice) i lekkoatletów (azs-awf Wrocław, azs-awf Katowice, azs-awf.

Na kierunku stacjonarnym studiów dziennych Turystyki i Rekreacji. Pływackie kroki stawiałem na basenie awf we Wrocławiu skąd zostałem automatycznie przyjęty do Startu. Więc rodzice mnie wypisali z listy zawodników. Rok 2004. 18 Paź 2005. Spraw związanych z przyjęciem grupy turystycznej za granicą. Pełne wykształcenie turystyczne na kierunku turystyka i. Turystyka i rekreacja jest jednym z popularniejszych kierunków. Na warszawskim awf-ie co roku jest około 16 kandydatów na jedno. Jak napisać dobry list motywacyjny? Dowolny, artystyczne, awf-y i sportowe, ekonomiczne, medyczne, morskie. Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Studenci podejmujący studia i stopnia na kierunku turystyka i rekreacja powinni. Przejdź do: » uczelni i jej listy kierunków.
Lista czasopism. Turystyka i krajoznawstwo w polskim szkolnictwie powszechnym i średnim. Wśród wielu ważnych działań twórczych jest także przyjęty projekt. Przyrodniczego dla potrzeb turystyki, rekreacji i ochrony przyrody. Eksperymentu wykonywana jest w Zakładzie Neurobiologii awf w Poznaniu.

By r Grzywacz-Related articlesDziecko nigdy nie pozbędzie się podstawowego wzoru przyjętego w rodzinie, nawet wtedy. Się w charakterystyczną dla biernego stylu wypoczywania, listę preferencji. Rut j. Turystyka i rekreacja dla pracy i wypoczynku. Rzeszów 1998. Zeszyty Naukowe awf. Wrocław 1980. Wujek t. Pedagogika. Warszawa 1975. Kierunek turystyka i rekreacja i stopnia 1900 zł, ii stopnia 2000 zł za semestr. Należy przesłać na adres: Dział Nauczania i Spraw Studenckich awf ul.
Łukasz Sałamacha jest absolwentem wrocławskiej awf, gdzie studiował fizjoterapię. Turystyka i rekreacja na awf. Rekreacji zwkf starał się o dwa inne kierunki: sport oraz fizjoterapię. Tu listy przyjętych podane będą 17 lipca.

Camping awf azs. Ocena: 2. 20. Wrocław, al. Paderewskiego 35, tel. Przewidziany na przyjęcie ok. 100 osób dysponuje domkami 2-, 5-osobowymi. Noclegi, Pomoc na telefon, Rozrywka i kultura, Sport i rekreacja, Turystyka i transport. Jeśli przyjąć, że turystyka jest jedyną formą ludzkiej aktywności, która zaspokaja poza miejscem. 01-04-2007, wroclaw Szkolenie dla nauczycieli w. . obcy Instytutowa komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych na studia na. Program nasz jest kompatybilny z programem obowiązującym na awf. Prawo w turystyce i rekreacji* Metody i techniki obsługi ruchu. Studia i Stopnia-Organizacja, Promocja i Obsługa Imprez Turystycznych-Wrocław-Dolnośląskie.

10 Mar 2010. We Wrocławiu panuje klimat umiarkowanie-niespotykany o charakterze wysokojakościowym. Filologia germańska, a może turystyka i rekreacja? Szkoła Sportowa-awf-wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, uczelnie turystyczne. Wzory pism: podanie o pracę, cv, list motywacyjny, a także przepisy: kodeks. ai Catering-organizacja imprez, niezapomniane wesela i przyjęcia. Sklep z odzieżą używaną z Wrocławia. Modne i niezniszczone ciuchy na wagę. Listami kandydatów spełniających kryteria zgłaszają. Profilem kształcenia we wrocławskiej awf. Na Wydzia-fizyczne oraz turystyka i rekreacja, kształci się 2780 studentów. Wśród nowo przyjętych członków eua są trzy polskie.
Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia. Listę potencjalnych promotorów prac przedstawia Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu. Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Bartkowski t. 1977, Wypisy do geografii turystycznej, Monografie awf w.
Struktura organizacyjna Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (POSiR) 3. 9. Al. j. i. Paderewskiego 35 Hala Wielofunkcyjna awf 51-612 Wrocław. Działają samodzielnie i kierują się zasadą samofinansowania, dążeniem do realizacji przyjętych celów. Specjalistów dla szeroko rozumianej gospodarki turystycznej. W kilku wypadkach podpisano listy intencyjne o współpracy (Hradec. Współpracują ze sobą wrocławska awf i Wyższa Szkoła Zarządzania i Turystyki z Bredy. Dzięki dobrej ocenie realizacji programu Wrocław został przyjęty w 1993 r. Do. w organizowanych wówczas w Hali Ludowej Targach Turystycznych„ Rekreacja” W uroczystości wziął udział obok władz Instytutu Turystyki i zaproszonych. awf we Wrocławiu, wykładowca w Instytucie Turystyki i Rekreacji pwsz im. Rzecz niesamowita-studenci z Ludwigsburga dzięki przyjęciu kolegów z pwsz im. Cytat: nowo założona turystyka i rekreacja może być również mocno" geograficzna" Myśle, że mało. Większość jedzie do Wrocławia, ale może ktoś się znajdzie. w koncu jestes na agh a nie na awf n. Btw. Dzis wdepnelam do a0 i widzilam listy przyjetych. Iiiiiii Shocked. Przyjeli na GiG. Uwaga! Obecnie Maraton organizuje Stowarzyszenie Maraton Wrocław przy wydatnej pomocy instytucji. i będą obsługiwane przez sanitariuszy i masażystów-studentów awf Wrocław. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w maratonie i rezerwacji noclegu. Polecamy hotel turystyczny“ trio” ul. Trzemeska 10, tel. Lista uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Studia licencjackie: Turystyka i rekreacja, Ekonomia, Informatyka i ekonometria, Europeistyka.

Awf kształci trenerów, fizjoterapeutów, menadżerów i instruktorów sportu. Turystyka i Rekreacja. tryb. Studia stacjonarne i niestacjonarne; studia dwustopniowe: wydrukowane i podpisane podanie listem poleconym lub składa osobiście w. Osoby przyjęte na studia odbywający obowiązkowe praktyki w szpitalach i. Warunkiem wpisania na listę załogi jest przesłanie zgłoszenia (e-mail). Kurs odbędzie się w Ośrodku Dydaktycznym awf-Wrocław w Olejnicy koło Przemętu w dniach 01. 09. Turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy opłat za egzamin i patent). i korzystać z dobrych rozwiązań przyjętych w innych krajach. 23 Maj 2010. Niniejszym ogłasza się listę. By ok Borkowski-Related articles (informacja dla studentów awf w Krakowie, Wyższej Szkoły Hotelarstwa. Wróć do kategorii" Turystyka i Rekreacja-licencjackie zaoczne" < < Chciałbym. Studia i stopnia licencjackie. o przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły. File Format: pdf/Adobe Acrobatby wi Ćwiczenia-Related articlesPisanie listów oficjalnych np. Podania o pracę, życiorysu. Toczek-Werner s. Podstawy rekreacji i turystyki. awf, Wrocław 1998. Przód, poruszanie się po boisku, zagrywka dolna i górna, przyjęcie piłki (zagrywki) sposobem . Lista najpopularniejszych kierunków studiów. o przyjęcie na ten kierunek starało się prawie 19, 5 tys. Kandydatów– miejsce siódme. Turystyka i rekreacja. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu-4, 6. awf im.

Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej w Biurze Akredytacyjnym, jest złożenie. Olimpiady druku: Lista meldunkowa zamieszczonego na stronie internetowej: www. Oom. Sport. Wroclaw. Pl. Wrocław. awf Wrocław, Paderewskiego 35. 6. Gimnastyka sportowa.

Poziomy określone są wg wspólnych kryteriów europejskich przyjętych przez Radę. Dowolnie wybranych przez studenta z listy" Literatura uzupełniająca" awf Wrocław Żarek j. Wstęp do teorii sportu. awf Kraków. nazwa przedmiotu: Rekreacja i turystyka szkolna. Czajkowski k. Wychowanie do rekreacji.

Maciej Cierniakstudent awf wrocław/turystyka i rekreacja spec. Na start w celu pokrycia jakichś kosztów, może być przyjęcie reklamy na ścianę. . awf Gdańsk, awf Katowice, awf Kraków, awf Poznań, awf Warszawa, awf Wrocław. Wpisz się na listę/wejdź na stronę książki/kliknij na okładkę/i przez" zapytanie o. Którzy będą chcieli wzbogacić swoją wiedzę o tej formie rekreacji. Jeśli przyjąć, że turystyka jest jedyną formą ludzkiej aktywności. Mgr Leszek Mazanek– wykładowca na kierunku Turystyka i Rekreacja na awf Kraków. Uchwała Pawła Bystrowskiego ma duże szanse na przyjęcie, gdyż w radzie miejskiej. Przewiduje również stworzenie listy priorytetów oraz kosztorysu. Rowerowej na podobieństwo„ oficera rowerowego” jaki istnieje np. We Wrocławiu. Lista organizatorów jest dostepna na stronach internetowych MENiS i latwo ja zweryfikowac. Jestem absolwentem awf Wrocław z 1990 roku i miałem 2 letnią.

File Format: pdf/Adobe Acrobatcele, problemy, hipotezy, metodę i techniki przyjęte w badaniach. Odmianą rekreacji ruchowej jest turystyka, którą definiuje się jako„ formę. Rekreacji i turystyki, red. s. Toczek– Werner. Wyd. awf. Wrocław 1999, s. 10. Uwzględnić– chcąc tę listę zaktualizować– wpływ postępu technicznego na formy
. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu-4, 6. awf im. Turystyka i rekreacja. 12. Filologia: specjalność: filologia angielska.

Studium empiryczne na przykładzie Wydziału Turystyki i Rekreacji awf w. Jako jeden z czynników decydujących o przyjęciu na studia do awf we Wrocławiu.
Metodyka ratownictwa wodnego, Wrocław 1989, Naucz pływać swoje dziecko, Wrocław. Nie zdejmowanie ubrania i przyjęcie zwartej pozycji (embrionalna, kuczna); oczekiwać na pomoc. Część ogólna kursu na instruktora sportu lub studia awf; Kąpiel w warunkach turystycznych*. Gdy na danym akwenie nie ma zakazu. By b gŁÓwna-Related articleszanej z Listą Filadelfijską oraz wskaźnikami oceny (na przykład Impact Factor). Szczegółowych zasad oceny przyjętych przez jeden tylko zespół. Organizator: Instytut Turystyki i Rekreacji awf, Wydział Leśny sggw, Polskie To-Bibliografie: publikacji pracowników awf we Wrocławiu i zawartości wybra- Azs awf wrocŁaw-Szermierka Sportowa-www. Szermierka. Wroc. Pl. malibu-organizacja imprez* wesela* bankiety* efektowna rekreacja. Nam organizować przyjęcia na terenach otwartych, z innym przeznaczeniem codziennym. Lista targów turystycznych w Polsce. Opisy imprez targowych z turystyki w całym kraju.
20 Mar 2010. Instruktor pływania oraz instruktor rekreacji ruchowej ze. Trenera lub instruktora pływania, przewodnika turystyki kajakowej, akredytowane szkolenia. Absolwentka awf we Wrocławiu, instruktor i trener pływania. . Osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne mają czas do 27. Na Wychowanie Fizyczne kandydaci zostaną przyjęci na podstawie listy rankingowej na podstawie średniej ocen. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja oraz na wf w. Wróć do arykułów: Wiadomości. W roku akademickim 2007/2008 zostało przyjętych 26 osób: na studia stacjonarne 15 osób i 11. Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne. a) Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia awf w Poznaniu: uczelniami w regionie, oraz w turniejach w grach zespołowych: Szczecin, Sulechów, Wrocław. Cv wraz z listem motywacyjnym i klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy. w tym roku patronat nad nią miały: Politechnika Opolska, awf Wrocław oraz awf Poznań. Termin skałdania wniosków o przyjęcie. Będzie kosztował 1800 złotych, fizjoterapii 2100 złotych, a turystyki i rekreacji-2000 złotych.

Diów w awf na kierunku fizjoterapia, wydanego przez lekarza uprawnionego. Dokumentów w wyznaczonym przez wkr terminie, zostaną skreśleni z listy zakwali-Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowa-Transport, Turkologia, Turystyka i rekreacja, Turystyka międzynarodowa
. 347 31 22, 347 31 24, e-mail: dziekanat. Wf@ awf. Wroc. Pl. Turystyka i rekreacja, specjalności: turystyka aktywna, rekreacja ruchowa. 12 pkt jako sumę punktów z poszczególnych prób); ustalenie listy rankingowej na podstawie ocen. o przyjęciu na studia decydować będzie ranking punktowy.